Jak terminowo płacić faktury?

Jak terminowo płacić faktury?

07/01/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Aktualnie nawet 70% faktur nie jest w Polsce opłacanych w terminie. Jak wynika z badań, przeprowadzonych przez firmę BPSC dostarczającej systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, opóźnienia w płatnościach najczęściej nie wynikają z działania celowego, lecz z nieprawidłowości, wynikających z obiegu faktur w przedsiębiorstwie. – Z naszych doświadczeń wynika, że największe problemy w firmach związane są nie tyle z rozliczeniem kosztów, ile z uzyskaniem informacji na temat kosztów poniesionych, ale jeszcze niezewidencjonowanych – mówi Sławomir Kuźniak z firmy BPSC.

Tego typu sytuacja dotyczy przede wszystkim firm, które nie mają wdrożonego elektronicznego obiegu dokumentów. W przedsiębiorstwach, które posiadają system automatycznej akceptacji faktur liczba nierozliczonych dokumentów nie przekracza najczęściej kilku procent. Jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez BPSC, w jednej z firm po wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów liczbę niezaakceptowanych w terminie dokumentów kosztowych udało się zmniejszyć z 20% do zera. – Poprawie wskaźników sprzyja przede wszystkim to, że faktura na etapie kancelaryjnym jest skanowana i od razu staje się widoczna dla osoby zarządzającej sferą finansów. Dzięki mechanizmom ponagleń, a także dokładnej informacji na temat lokalizacji faktury możliwe jest znaczące skrócenie czasu potrzebnego na zamknięcie miesiąca w przedsiębiorstwie. W konsekwencji także na przyśpieszenie płatności – argumentuje Sławomir Kuźniak.