Jak rozwijać budownictwo energooszczędne?

Jak rozwijać budownictwo energooszczędne?

11/12/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Rozwój budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii w Polsce. W kierunku podstawowych definicji i programu wdrażania”. Wynika z niego, że szczegółowego planu wymaga konieczność wprowadzenia do roku 2020 w Polsce budownictwa energooszczędnego. Tego typu plan powinien zawierać w sobie m.in. przegląd zasobów budowlanych w Polsce, prawodawstwa, a także instrumentów finansowych i i instytucjonalnych.

Zdaniem autorów raportu, szczególne znaczenie ma wzmocnienie obecnych przepisów budowlanych, m.in.  poprzez zwiększanie wymagań, dotyczących przegród zewnętrznych budynku, a także maksymalnego zużycia energii pierwotnej. Ważne w tym zakresie jest także egzekwowanie tych wymagań, poprzez systematyczne kontrole.

– Budownictwo o niemal zerowym zużyciu energii może przynieść szereg korzyści dla sektora przedsiębiorstw jak i dla społeczeństwa. Jednak efektywna pod względem kosztowym i zrównoważona transformacja rynku budowlanego wymaga skoordynowanych działań, przyjęcia odpowiednich strategii i zwiększenia zdolności instytucjonalnej. W związku z trwającymi obecnie pracami nad krajowym planem wdrażania budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii, liczymy, że zaprezentowane opracowanie stanie się cennym głosem w prowadzonej dyskusji  – mówi Henryk Kwapisz, menadżer ds. kontaktów z administracją państwową i organizacjami branżowymi w Saint-Gobain, który brał udział w pracach nad raportem.