Jak rozwiązać problemy ORLEN Lietuva?

Jak rozwiązać problemy ORLEN Lietuva?

14/04/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Na terenie rafinerii w Możejkach zarząd ORLEN Lietuva spotkał się z premierem Litwy Algirdasem Butkevičiusem. Głównym tematem rozmów stała się kwestia pogarszających się wyników finansowych litewskiej rafinerii ORLENu. W 2013 roku spółka zanotowała stratę netto w wysokości 94,3 mln dol. Ze względu na pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, przerób w rafinerii ograniczony został do minimum, czyli do 60% mocy produkcyjnych. Jak informuje PKN ORLEN aktualnie prowadzone są analizy, w których pod uwagę brane są różne, także dalej idące scenariusze w tym względzie. Od 2006 roku polski koncern wydał na zakup rafinerii w Możejkach oraz szereg inwestycji z nią związanych niemal 4 mld dol. Jednocześnie PKN ORLEN nigdy nie zdecydował o wypłacie dywidendy z zysku ORLEN Lietuva, kierując wszystkie środki finansowe na rozwój litewskiej spółki.

Wśród istotnych elementów spotkania z litewskim premierem stały się kwestie tego, jakie działania powinny zostać podjęte przez władze litewskie, aby zapewnić stabilność funkcjonowania rafinerii w najbliższej przyszłości – przede wszystkim w związku z problemem kosztów logistycznych.