J. Łukaszewski: jak zmieniać się będzie zarządzanie energią?

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric Polsa przeprowadził analizę, dotyczącą głównych trendów w 2017 rku, które zmienią sposób, w jaki zarządza się energią. Jak z niej wynika: „urbanizacja, digitalizacja i industrializacja – te trzy megatrendy zdominowały ubiegły rok i to one także w 2017  i w kolejnych latach będą wpływać na sposób, w jaki zarządzamy energią.  Prognozy nie pozostawiają wątpliwości: do 2050 roku populacja miast na całym świecie powiększy się o 2,5 mld ludzi, liczba urządzeń podłączonych do sieci wzrośnie o 50 mld w ciągu najbliższych pięciu lat, a zapotrzebowanie na energię w przemyśle zwiększy się o przynajmniej 50 proc. w ciągu kolejnych 35 lat. Jednocześnie, stoimy przed wyzwaniem dwukrotnego obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Jedynym rozwiązaniem tego dylematu energetycznego jest trzykrotne zwiększenie efektywności.  Potrzebna jest więc zmiana podejścia do zarządzania energią, która w 2017 roku będzie napędzana przez trzy kluczowe trendy.

jacek-lukaszewski

Trend 1:  Organizacje będą integrować procesy operacyjne i IT dzięki Internetowi Rzeczy

Prognozowany na najbliższe lata wzrost liczby urządzeń przynależących do Internetu Rzeczy nie pozostanie bez wpływu na niemal wszystkie sektory gospodarki – IoT zmieni kształt sektora przemysłu, infrastruktury, budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, centrów danych i sieci, medycyny, a nawet rolnictwa. Internet Rzeczy zrewolucjonizuje również sposób, w jaki firmy i organizacje zarządzają energią. Budynki, domy mieszkalne, centra danych, obiekty przemysłowe i sieci elektroenergetyczne będą skomunikowane ze sobą – od poziomu elektrowni do gniazdka – podnosząc efektywność dzięki dwukierunkowemu przepływowi energii i informacji.  Biznes już dziś postrzega IoT jako źródło potencjalnych korzyści –  z badania zrealizowanego przez Schneider Electric wynika, że aż 70 proc. kadry kierowniczej z 2500 firm na całym świecie dostrzega wartość biznesową, jaką niesie ze sobą Internet Rzeczy, a 23 proc. organizacji planowało wdrożenie takich rozwiązań w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał IoT, firmy muszą zacząć od integracji procesów operacyjnych i IT na wszystkich poziomach organizacji – spodziewamy się, że ten trend zyska na znaczeniu w 2017 roku. Skomunikowane ze sobą urządzenia wyposażone w cyfrową transmisję danych będą dostarczać dane do lokalnych systemów zarządzania i narzędzi analitycznych, pozwalając podejmować lepsze decyzje w czasie rzeczywistym, co całkowicie zmieni sposób zarządzania energią.

 

Trend 2: Nowe technologie pozwolą wykorzystać potencjał OZE

Od 2023 roku w naszym systemie energetycznym będzie brakować ok. 1000 MW, aż do roku 2035 kiedy będzie to już 13 000 MW energii – wynika z raportu Polskich Sieci Elektroenergetycznych o zapotrzebowaniu na energię w latach 2016 – 2035. Jednocześnie, będziemy musieli nie tylko spełnić unijne regulacje dotyczące ograniczenia szkodliwych emisji, ale również sprostać własnemu zapotrzebowaniu na energię, szczególnie w miastach, które obecnie odpowiadają za 75 proc. zużycia energii, a liczba ich mieszkańców będzie dynamicznie rosła. Do tego konieczna będzie większa elastyczność w zakresie dostarczania i zużycia energii. Dalszy rozwój energetyki odnawialnej jest więc nieunikniony. Jak wskazują prognozy, odnawialne źródła energii będą w coraz większym stopniu koegzystować z paliwami kopalnymi, konkurując o udział w miksie energetycznym, a do roku 2030 generatory słoneczne i akumulatory będą stanowić około 50 proc. wszystkich nowych instalacji podnoszących ilość dostępnej mocy. Żeby w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają odnawialne źródła energii, potrzebne są jednak dedykowane technologie. Panele słoneczne zainstalowane w budynkach biurowych, w połączeniu z magazynami energii i sterowaniem za pomocą systemu BMS (Building Management System), nie tylko zapewnią bezpieczne funkcjonowanie obiektu, ale pozwolą też znacznie zmniejszyć zużycie energii  z tradycyjnej sieci. Dlatego, spodziewam się, że w 2017 roku deweloperzy planując swoje inwestycje, będą jeszcze chętniej brać pod uwagę technologie, które pozwolą im wykorzystać potencjał OZE. Dzięki takim rozwiązaniom będą mogli uzyskać lepszą efektywność energetyczną i kosztową oraz zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami w dostawie energii.

 

Trend 3: Czeka nas rozwój technologii Smart grid

Obecnie obszar miast zajmuje zaledwie 2 proc. powierzchni Ziemi, a zamieszkuje w nich aż 54 proc. światowej populacji. Szacuje się, że do 2045 roku udział ten zwiększy się do poziomu 70 proc. Postępujący proces urbanizacji, będącej jednym z globalnych megatrendów, powoduje, że miasta muszą nauczyć się wykorzystywać nowe technologie, by efektywniej dysponować dostępną energią. Takie możliwości daje Smart Grid, która zakłada wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii, umożliwia inteligentne zarządzanie siecią i elastyczne reagowanie na popyt w czasie rzeczywistym. Podstawą do jej budowy i rozwoju są inteligentne liczniki. Abyśmy jednak mogli mówić o inteligentnej sieci, niezbędne jest też oprogramowanie wdrożone u sprzedawców,  dostawców energii oraz zarządców sieci, które będzie monitorować zużycie na wszystkich punktach poboru i dostosowywać podaż do aktualnego zapotrzebowania. To pozwoli na zniwelowanie strat energii i dostarczanie jej w bardziej efektywny sposób. Dlatego, jednym z  wyzwań dla miast, które dążą do bycia „smart”, będzie w tym roku modernizacja oraz udoskonalenie sieci elektroenergetycznej.”