Endress+Hauser Polska otrzymał akredytację ISO17025 w zakresie wzorcowania urządzeń pomiarowych

|
Źródło informacji: Endress+Hauser Polska

Endress+Hauser Polska otrzymał akredytację ISO17025 w zakresie wzorcowania przepływomierzy masowych, przetworników ciśnienia i temperatury. Otwiera to przed firmą nowe rynki, zwłaszcza w branżach, w których jakość i dokładność w procesie produkcji mają kluczowe znaczenie.

Proces przygotowania firmy do akredytacji trwał kilka lat. Ostatnim etapem była ocena Polskiego Centrum Akredytacji. Audytorzy monitorowali system zarządzania wzorcowaniami, sposób ich wykonywania i wszelkie zapisy systemowe.

W konsekwencji firma jest pierwszym w Polsce podmiotem mogącym wykonać dla klientów akredytowane wzorcowania przepływomierzy masowych w miejscu ich zainstalowania.

– Akredytacja ISO17025 nie tylko zwiększa naszą konkurencyjność na rynku, ale przede wszystkim otwiera przed nami nowe możliwości i nowe branże. Dziś możemy zaoferować klientom nową usługę i skierować ofertę do tych sektorów, w których wymaga się, aby wzorcowanie było wykonane przez akredytowane podmioty. Dotyczy to m.in. branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej, jak również po części spożywczej – podkreśla Damian Terech, kierownik działu serwisu w Endress+Hauser Polska.

Akredytacja ISO17025 dla polskiego oddziału Endress+Hauser jest najwyższą dostępną na rynku formą potwierdzenia jakości i rzetelności wykonywanych wzorcowań. To nie tylko stwierdzenie zgodności systemu zarządzania z określoną normą, ale długotrwałe, formalne postępowanie, w którym upoważniona jednostka – w Polsce tylko Polskie Centrum Akredytacji – wydaje pisemne oświadczenie, że laboratorium wzorcujące ma zaimplementowany odpowiedni system zarządzania i jest kompetentne do wykonywania określonych wzorcowań.

Fot. Endress+Hauser Polska

Fot. Endress+Hauser Polska