Ponad 100 mln zł zainwestuje ArcelorMittal Poland w swojej krakowskiej walcowni zimnej

|
Źródło informacji: ArcelorMittal

Spółka w ostatnich latach zainwestowała w krakowską lokalizację 500 mln zł. W ramach obecnego programu firma realizuje trzy projekty: wymianę silników walcarki, modernizację linii trawienia blach i zakup nowej szlifierki. Zakończenie przewidywane jest na koniec tego roku.

– To kolejny pakiet inwestycji, który realizujemy w naszej krakowskiej hucie. Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o projektach środowiskowych w koksowni, których wartość przekracza 30 mln zł. To najlepszy dowód na to, że ArcelorMittal Poland ma apetyt na inwestycje w krakowskim oddziale i że chcemy, by nasze krakowskie walcownie pracowały w sposób zrównoważony, a także były gotowe sprostać rosnącym potrzebom naszych klientów – informuje Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland.

Pierwszy projekt już został zrealizowany, a polegał na wymianie trzech silników prądu stałego jednej z klatek walcowniczych walcarki na jeden silnik prądu zmiennego. – Wyższa moc silnika umożliwiła przyspieszenie walcarki, a tym samym zwiększyła wydajność linii – wyjaśnia Wojciech Koszuta, dyrektor zarządzający oddziału wyrobów płaskich w ArcelorMittal Poland. – Warto też zwrócić uwagę na aspekt środowiskowy tej inwestycji – mimo zwiększenia mocy produkcyjnych walcarki, nie wzrośnie wykorzystanie energii elektrycznej – dodaje.

Na czwarty kwartał tego roku została zaplanowana modernizacja linii trawienia blach. Kręgi gorącowalcowane przed walcowaniem na zimno trzeba oczyścić z tzw. zgorzeliny, czyli mieszaniny tlenków żelaza powstałych podczas walcowania na gorąco. Wytrawianie, czyli oczyszczanie blachy z wad powierzchniowych w roztworze kwasu solnego odbywa się na – długiej na 250 metrów – linii wytrawiania. Dzięki automatyzacji skróceniu ulegną procesy realizowane przed wejściem materiału na linię. Zwiększy się liczba kręgów blachy gorącowalcowanej przygotowywanych jednocześnie do trawienia, a taśmę opakowaniową będzie z nich ściągał robot. Pełna automatyzacja procesu czeka także odcinek wyjściowy linii: zainstalowana zostanie nowa zwijarka, automat do wiązania kręgów bednarką i nowe wózki do transportu kręgów. Również wycinanie arkuszy blachy do testów będzie się odbywało w sposób automatyczny.

– Dzięki tym działaniom zwiększymy zdolności produkcyjne tej linii – mówi Dawid Latkowski, dyrektor walcowni zimnej. W szlifierni walców z kolei pojawi się nowa, w pełni automatyczna szlifierka, pracująca z dużą precyzją – odchylenia w powierzchni wyszlifowanych walców nie przekroczą 0,002 mm na metr.

Fot. ArcelorMittal

Fot. ArcelorMittal