Dwie ogromne inwestycje środowiskowe Tokai COBEX Polska oddane do użytku

|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Tokai COBEX jest firmą zajmującą się projektowaniem, produkcją oraz serwisem wysokiej jakości produktów węglowych, takich jak bloki katodowe do termoelektrolizy aluminium oraz wykładziny do wielkich pieców hutniczych.

Pod koniec września spółka oficjalnie oddała do użytku dwie duże inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego w swoich zakładach w Nowym Sączu i Raciborzu, które zrealizowane zostały z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii.

Działania były realizowane w ramach strategii przedsiębiorstwa GROW, przy wsparciu Krakowskiego Parku Technologicznego i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Obydwie inwestycje umożliwiają zrównoważony rozwój polskich zakładów Tokai COBEX. Skutkuje to zwiększeniem efektywności i wydajności produkcji oraz wiąże się z realnymi korzyściami dla środowiska naturalnego i lokalnej społeczności.

Wdrożone w życie projekty skutkują w zakładach zmniejszeniem zużycia paliwa (gazu) nawet o 30 procent, nowymi miejscami pracy oraz odciążeniem infrastruktury dróg publicznych nawet o 1 000 ciężarówek rocznie.

– Dzięki inwestycjom w naszym procesie produkcyjnym i redukcji emisji, produkujemy teraz bardziej ekonomicznie i z mniejszym wpływem na środowisko. – zapewnił Andrzej Hotloś, prezes zarządu Tokai COBEX Polska.

Fot. Tokai COBEX

Fot. Tokai COBEX