POLREGIO inwestuje 40 mln zł w halę utrzymania taboru w Skarżysku-Kamiennej

Autor:
|

Nowoczesna, ekologiczna i efektywna energetycznie hala ma pomieścić warsztaty, magazyn wysokiego składowania, zaplecze socjalno-biurowe oraz myjnię dla pociągów. Inwestycja spółki o wartości blisko 40 mln złotych, której zakończenie planowane jest na I kw.2023 r., powstanie w Skarżysku-Kamiennej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Obiekt spełni wszystkie współczesne wymogi, jeśli chodzi o ekologię i energooszczędność. Na dachu hali zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a wentylacja będzie wyposażona w instalację do odzysku ciepła. Powstanie również przejazdowa myjnia dla pojazdów kolejowych, ze stanowiskami mycia podwozia i nawadniania taboru, wyposażona w instalację wtórnego wykorzystania wód przemysłowych, jak również wód opadowych.

„Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię POLREGIO, jaką jest osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania i napraw nowoczesnych pojazdów kolejowych. Dzięki niej spółka zwiększy potencjał do rozwoju, zarówno w realizacji umów PSC w południowo-wschodniej Polsce, jak i działalności komercyjnej” – podkreślił Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO SA.

Budowa punktu utrzymania taboru w Skarżysku-Kamiennej jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym, wynikającym z podpisanej z województwem świętokrzyskim umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich do 2030 roku. Inauguruje wieloletni plan inwestycyjny spółki w wysokości 7 mld zł na zakup i modernizację ok. 300 pociągów oraz modernizację i budowę punktów zaplecza technicznego.

Skarżysko-Kamienna stanie się również bazą dla 27 elektrycznych autobusów POLREGIO, dowożących pasażerów do stacji kolejowych. Środki na zakup pojazdów mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy dla województwa świętokrzyskiego. Zakup autobusów elektrycznych pozwoli zmniejszyć emisję CO2 z transportu drogowego, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej o docelowej neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Fot. POLREGIO

Fot. POLREGIO