Spółka z grupy CONTROL PROCESS wybuduje instalację do sprężania gazu dla PGNiG

|
Źródło informacji: CONTROL PROCESS

Spółka należąca do Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS SA zajmującej się realizacją w systemie „pod klucz” inwestycji w sektorze budownictwa specjalistycznego, wygrała przetarg zorganizowany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, na wykonanie zadania pn.: „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan-Brońsko” o wartości ponad 135 mln zł.

Przedmiotem inwestycji jest dostawa i zabudowa na terenie zlokalizowanym obok Kopalni Gazu Ziemnego Kościan – Brońsko czterech fabrycznie nowych, kompletnie wyposażonych zestawów sprężających gaz ziemny wraz z wszelkimi układami, urządzeniami i aparatami pomocniczymi, przystosowanych w pełnym zakresie do pracy w trybie automatycznym z możliwością ręcznego sterowania.

Zestawy sprężające przeznaczone będą do podnoszenia ciśnienia gazu ziemnego w celu przetłoczenia go do rurociągu zdawczego pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Zabudowa instalacji sprężania gazu na terenie OC Kościan, umożliwi podnoszenie ciśnienia gazu do wartości wymaganej w punkcie zdania do systemu przesyłowego. Termin realizacji inwestycji został wyznaczony na koniec lipca 2023 roku.