Warszawski Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych inwestuje w najnowocześniejsze technologie

|
Źródło informacji: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie

Trwają prace w związku z rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) na warszawskim Targówku. Nowa inwestycja będzie największą i najefektywniejszą instalacją termicznego przekształcania odpadów komunalnych („ITPO”) w Polsce. Realizacja w oparciu o najlepsze dostępne technologie, troska o mieszkańców, środowisko i estetyka obiektu – rozbudowany ZUSOK nie tylko usprawni stołeczną gospodarkę odpadami, ale stanie się również centrum nowoczesnego podejścia do ekologii.

Na terenie ZUSOK przy ul. Zabranieckiej 2 trwają niezbędne prace przygotowawcze przed rozbudową ITPO na Targówku. Zakończył się montaż prefabrykowanej żelbetowej konstrukcji wsporczej pod chłodnie wentylatorowe. Zamontowana konstrukcja składa się z 8 olbrzymich słupów (o wadze 9,2 ton każdy). Równolegle prowadzone są prace nad rozbiórką i przeniesieniem chłodni wentylatorowych z obecnego ZUSOKU. W ciągu najbliższych dni wykonane zostaną podłączenia mechaniczne i elektryczne. Do tej pory zorganizowano również i uruchomiono drogi dojazdowe na teren budowy.

Rozbudowywana w ramach istniejącego ZUSOK instalacja będzie wydajna i w istotnym stopniu wpłynie na ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych pochodzących z warszawskich gospodarstw domowych.

Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o najlepsze dostępne technologie w standardzie BAT (ang. „Best available technology”). Te zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz wysokie standardy środowiskowe wykluczają możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko i mieszkańców.

Po rozbudowie Zakład na Targówku dysponować będzie trzema niezależnymi liniami technologicznymi, których łączna wydajność wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Jednocześnie zmodernizowana ITPO będzie działać w kogeneracji, co oznacza, że przekształci odpady w prąd i ciepło, które trafią do kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych w Warszawie. Wytworzone zostanie 200 tys. MWh energii cieplnej/rok, a także 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok.

Wszystko to finalnie sprzyjać będzie portfelom mieszkańców stolicy. Rozbudowa ZUSOK pozwoli ustabilizować ceny zagospodarowania odpadów w Warszawie.

Obiekt na Targówku będzie też pełnić funkcje rekreacyjne oraz edukacyjne. Na jego terenie znajdzie się ścieżka edukacyjna, zielone dachy wspomogą retencję wód opadowych, a transparentne elementy elewacji budynku dadzą po zmroku wyjątkowy efekt iluminacji.

Zakończenie rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ulicy Zabranieckiej 2 w Warszawie zaplanowane jest na przełom lat 2023 oraz 2024. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest koreańska firma POSCO Engineering & Co. Ltd, która ma ogromne doświadczenie w realizacji obiektów komunalnych na całym świecie.

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie