Indata Software na Rynku Głównym

Indata Software na Rynku Głównym

08/04/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Notowana dotychczas na NewConnect spółka Indata Software debiutuje na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jest to 471 spółka na warszawskim parkiecie, a także trzeci tegoroczny debiutant na GPW. Grupa Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych, działającym w branży IT i należy do czołowych dostawców systemów B2B w Polsce. Jest spółką notowaną na rynku New Connect od września 2010 roku (poprzednio pod nazwą Tro Media). Spółka realizuje projekty informatyczne wspierające rozwój biznesu, oferując dedykowane oprogramowanie, oprogramowanie na bazie licencji własnych, a także świadcząc usługi w zakresie outsourcingu IT, infrastruktury oraz usługi wspierające.

Środki z emisji akcji w ramach oferty publicznej przeznaczone mają zostać na działania akwizycyjne, rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Zachodniej oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji spółki. Strategicznym celem rozwoju Grupy do 2018 roku jest osiągnięcie pozycji, która umożliwi jej dalszy wzrost przychodów i rentowności dzięki rozwojowi produktów i zwiększaniu skali działalności. Pozwolić to ma na uczestniczenie w największych projektach informatycznych w kraju, w tym również w projektach realizowanych dla podmiotów publicznych oraz prowadzenie efektywnej działalności za granicą.