IDC: polski rynek Internetu Rzeczy osiągnie poziom 3,1 mld dol

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Liczba ta osiągnięta zostanie w 2018 roku. W ten sposób krajowy rynek IoT (Internet of Things) podwoi się w stosunku do poziomu z roku 2014, kiedy to ukształtował się na poziomie 1,5 mld dol – wynika z najnowszego raportu IDC „Poland Internet of Things Market 2015-2018 Forecast”. W ubiegłym roku 780 mln dolarów wydały na technologie i usługi związane z Internetem Rzeczy trzy branże: produkcyjna, transportowa i energetyczna, mając największy wpływ na rozwój rynku w Polsce. W najbliższych latach sytuacja ta będzie się zmieniać. Motorem napędzającym rynek Internetu Rzeczy stanie się handel detaliczny i branża konsumencka. Wydatki na technologie i usługi IoT będą rosły w tych obszarach odpowiednio o 32% i 24% średniorocznie. – W niedalekiej przyszłości rozwiązania oparte na IoT staną się powszechne w wielu branżach, od sektora publicznego, przez przemysł, po handel detaliczny czy sektor finansowy. Zastosowanie technologii IoT będzie oznaczało znaczne zwiększenie konkurencyjności ich produktów i usług oraz lepszą efektywność biznesu. Dlatego brak strategii w tym zakresie może negatywnie wpłynąć na pozycję rynkową firmy – mówi Jarek Smulski, Research Manager w IDC Poland.
Analiza IDC wskazuje, że wdrażanie rozwiązań Internetu Rzeczy powinno odbywać się we współpracy z partnerami posiadającymi doświadczenie nie tylko w konkretnej branży, ale także w zakresie technologii, sprzętu i rozwiązań komunikacyjnych. Na czoło w tej grupie wysuwają się firmy IT i operatorzy telekomunikacyjni, którzy w coraz większym stopniu stawiają na wartość dodaną, nie poprzestając na sprzedaży kart SIM czy pakietów transmisji danych. W tym kontekście IoT jest szansą dla telekomów na nowe źródła przychodów, niezbędne w kontekście spadku znaczenia usług głosowych czy tekstowych. Inwestycje firm w zakresie IoT muszą być powiązane z rozpoznaniem rynku oraz uwzględnieniem takich czynników jak bezpieczeństwo, prywatność i regulacje prawne. Dotyczy to szczególnie takich branż jak finanse, telekomunikacja czy ochrona zdrowia.