GUS: wzrost eksportu w 2013 roku

GUS: wzrost eksportu w 2013 roku

14/10/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w trakcie pierwszych ośmiu miesięcy tego roku eksport towarów z Polski zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku o 6,1 procent. Osiągnął on poziom 99,2 mld euro. Jednocześnie w nieznacznym stopniu zmniejszył się import – o 0,9 procent, i ukształtował się na poziomie 100,2 mld euro.  W sumie deficyt obrotów towarowych w okresie od stycznia do sierpnia wyniósł niecały 1 mld euro. W tym samym okresie 2012 roku było to 7,6 mld euro.

W trakcie pierwszych ośmiu miesięcy tego roku najlepsze wyniki odnotowano w eksporcie artykułów rolno-spożywczych – wzrósł on o 12,7 procent. Pozytywne wyniki zanotowała także branża chemiczna – wzrost o 7,8 procent, a także branża wyrobów elektromaszynowych – wzrost o 6,2 procent.