GUS: w kwietniu produkcja na plusie, w I kwartale na minusie

GUS: w kwietniu produkcja na plusie, w I kwartale na minusie

22/05/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu tego roku produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7 procent wyższa w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, i o 2,3 procent niższa niż w marcu tego roku. W porównaniu do wyników z ubiegłego roku, produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 25 spośród 34 działów przemysłu. Największy wzrost zanotowano przede wszystkim w sektorze węgla kamiennego i brunatnego – wyniósł on 18,3 procent. Największy spadek produkcji – o 21,3 procent nastąpił w produkcji koksu, a także produktów rafinacji ropy naftowej. Oprócz tego, z danych GUS wynika, że w kwietniu malały ceny produkcji przemysłowej – w porównaniu do ubiegłego roku spadek wyniósł 2 procent (ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 0,2 procent).

Jednocześnie w całym pierwszym kwartale tego roku produkcja przemysłowa była niższa o 0,9 procent niż w 2012 roku. Analitycy Ministerstwa Gospodarki prognozują, że wyniki firm produkcyjnych ulegną poprawie w trakcie II kwartału tego roku.