GUS: spadek produkcji przemysłowej

GUS: spadek produkcji przemysłowej

19/04/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu produkcja przemysłowa była o 2,9 procent niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, i jednocześnie o 9,2 procent wyższa niż w lutym tego roku. Największy spadek produkcji – o 21 procent, miał  miejsce w dziale produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Jednocześnie duży wzrost produkcji zanotowała branża sprzętu transportowego – wzrost o 11 procent.

W całym pierwszym kwartale 2013 roku produkcja przemysłu była niższa o 2 procent w porównaniu do wyników z 2012 roku. Znacznie większy spadek – bo o 15 procent zanotowano w produkcji budowlano-montażowej. Analitycy Ministerstwa Gospodarki liczą na to, ze w drugim kwartale tego roku, produkcja sprzedana przemysłu, w porównaniu do 2012 roku, nieznacznie wzrośnie.