GUS: budownictwo zwiększyło sprzedaż

GUS: budownictwo zwiększyło sprzedaż

22/01/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego – produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2013 roku ukształtowała się na o 6,6 procent wyższym poziomie niż w analogicznym okresie 2012 roku. W porównaniu do danych z wcześniejszego roku, w grudniu 2013 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 30 spośród 34 działów przemysłu. Duży wzrost odnotowano m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 15,9 procent), a także wyrobów farmaceutycznych (o 14,9 procent). Jednocześnie jednak znacząco spadła sprzedaż w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,9 procent). Podkreślić należy, że po raz pierwszy od maja 2012 roku, wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych – o 5,8 procent w skali roku. Produkcja w tym sektorze, w porównaniu do listopada była wyższa o 21,5 procent.

Zgodnie z prognozami analityków Ministerstwa Gospodarki, w styczniu tego roku, przy braku różnic w ilości dni roboczych w porównaniu ze styczniem 2013 roku, wzrost produkcji przemysłowej nieznacznie przekroczy 4 procent. W całym, pierwszym kwartale powinien on być zbliżony do 5 procent. Aktywność w budownictwie będzie uzależniona od warunków zewnętrznych – oczekiwana jest stabilizacja w tym zakresie.