Grupa Zamet po pierwszych 3 kwartałach 2018 r. wygenerowała 4 mln zł zysku netto

Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Zamet podsumowała trzy kwartały 2018 roku. Skonsolidowane przychody z działalności wyniosły 128,5 mln zł wobec 118,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Po dziewięciu miesiącach bieżącego roku, firma wygenerowała zysk operacyjny w wysokości 4,7 mln zł wobec 2,7 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej.

W samym trzecim kwartale, zostało wygenerowane 47,2 mln zł przychodów, co oznacza 15 % wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego. Wynik operacyjny za ten okres wyniósł 2,0 mln zł podczas gdy w trzecim kwartale roku poprzedniego, Grupa wygenerowała stratę operacyjną -0,9 mln zł.
Zysk netto Grupy Zamet po 9 miesiącach 2018 roku wyniósł 4,0 mln zł. Zysk netto za okres porównawczy wynosił 12,1 mln zł, należy jednak zaznaczyć, iż wówczas istotny wpływ na wynik Grupy na poziomie netto miały zdarzenia jednorazowe – umorzenie zobowiązania w następstwie obniżenia ceny, za jaką Zamet nabył konińską spółkę Fugo, które to umorzenie wpłynęło wówczas na podwyższenie wyniku Grupy Zamet na poziomie netto o kwotę 13,8 mln zł.

Sytuacja Grupy Zamet jest stabilna. Wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Zamet, do końca roku pracują z pełnym obłożeniem, aktualnie prowadzimy intensywne działania marketingowe aby wypełnić portfel zamówień na rok 2019 i kolejne dla poszczególnych lokalizacji. Oczywiście będziemy koncentrować się na naszych kluczowych kompetencjach – sektorze offshore, urządzeniach dźwigowych, maszynach dla hutnictwa i metalurgii, uzupełniając powyższe o segment górniczy.

Musimy pamiętać, że otoczenie rynkowe w którym działamy jest bardzo wymagające. Wobec rosnących cen energii na rynku a także w obliczu trendów rynkowych dotyczących wzrostu wynagrodzeń, nie zapominamy o ciągłym doskonaleniu się na wszystkich poziomach, gdyż dyscyplina organizacyjna nabierze teraz dla nas szczególnego znaczenia – mówi Artur Jeziorowski, prezes zarządu Zamet S.A.

Zapraszamy na szerszy artykuł o Grupie pod linkiem: www.polskiprzemysl.com.pl/przemysl-stoczniowy/zamet-industry-sila-komplementarnosci/