Grupa Tauron: 350 mln zł dywidendy

Grupa Tauron: 350 mln zł dywidendy

17/05/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Walne Zgromadzenie Tauron Polska Energia SA podjęło decyzję o podziale zysku wypracowanego przez koncern w 2012 roku. W efekcie tego wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 350 mln zł. Jest to 0,20 gr w przeliczeniu na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpić ma w dniu 18 czerwca. Jednocześnie Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu 1.084 mln zł na kapitał zapasowy – finansowany z niego ma zostać program inwestycyjny Grupy Tauron.

Podział zysków z 2012 roku nie jest jedynym pozytywnym sygnałem dla Tauronu. W pierwszym kwartale tego roku spółka zanotowała zysk netto w wysokości ok. 580 mln zł (w analogicznym okresie 2012 roku było to 395 mln zł). Przychody Grupy osiągnęły poziom 5,2 mld zł (rok wcześniej było to 6,5 mld zł). Koncern zanotował także wzrost produkcji o 25 procent węgla handlowego – do poziomu 1,5 mln ton, a także wzrost wytworzonej energii elektrycznej o 3 procent do poziomu 5,15 TWh.