Grupa LOTOS: prace przy Projekcie EFRA

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Na terenie gdańskiej rafinerii, a także przed zakładem, rozpoczęły się prace związane z budową infrastruktury Projektu EFRA (Efektywna Rafineria) oraz budynku elektroenergetycznego. Jak informuje Grupa LOTOS po wykonaniu palowania pod budynek elektroenergetyczny, potężna maszyna (palownica) firmy Keller wykonuje palowanie pod podpory nowej między-obiektowej estakady, na której zostaną położone rurociągi łączące nowe instalacje z rafinerią oraz kable. Na palach zostaną posadowione żelbetowe fundamenty dla stalowych słupów konstrukcji estakady. Jednocześnie trwa budowa fundamentów pod budynek elektroenergetyczny Projektu EFRA Budynek ten to novum, gdyż trzy różne funkcje: zasilania energią, dystrybucji energii oraz sterowania znajdują się w jednym obiekcie. Dotychczas każda z tych funkcji realizowana była w odrębnych budynkach. To rozwiązanie przynieść ma oszczędności ekonomiczne, oszczędność miejsca oraz lepsze warunki obsługi, bezpieczeństwa i pracy operatorów.

47035_file_wiercenia_0323b7
Prowadzone są także prace przed bramą wjazdową do rafinerii, położoną najbliżej terenu Projektu EFRA. W tym miejscu trwa rozbudowa układu drogowego i przebudowa samej bramy. Celem poszerzenia drogi, samego wjazdu i bramy do rafinerii jest dostosowanie tego terenu do ruchu ciężarówek z naczepami samowyładowczymi, które będą transportować koks z instalacji DCU. Ułatwić to ma również komunikację, gdyż już od wiosny 2016, gdy ruszy budowa nowych instalacji produkcyjnych, bramą tą na place budowy codziennie przychodzić będzie ponad tysiąc osób.
Projekt EFRA to realizowana przez LOTOS inwestycja w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiająca bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej. Dzięki instalacji ciężkie pozostałości procesu rafinacji będą mogły być przerobione na wysoko marżowe produkty takie jak olej napędowy i paliwo lotnicze, a jednocześnie ograniczone zostanie wytwarzanie produktów charakteryzujących się niskimi marżami takich jak asfalty oraz ciężkie oleje opałowe.