Grupa Lotos i Grupa Azoty: 12 mld zł na spółkę petrochemiczną

Grupa Lotos i Grupa Azoty: 12 mld zł na spółkę petrochemiczną

04/12/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Koncerny podpisały porozumienie przyszłych wspólników, dotyczące powołania spółki celowej, a także wykonania studium wykonalności kompleksu petrochemicznego, zlokalizowanego przy obecnie funkcjonujących instalacjach Grupy Lotos i Grupy Azoty. Oprócz tego, w ramach planowanego projektu obie spółki podpisały wstępne porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, które mają być potencjalnym inwestorem finansowym, w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Rekordowa dla polskiego przemysłu w ostatnich latach kwota 12 mld zł, pozwolić ma na obniżenie deficytu Polski w handlu chemikaliami. Zapewnić ma również 5-7 tys. nowych miejsc pracy w trakcie budowy, a następnie 2 tys. po oddaniu instalacji do użytku.

W ramach planowanej inwestycji, powstać ma kompleks petrochemiczny. Jego budowa jest inwestycją na miarę powstania nowej rafinerii. Obecnie, po przeprowadzeniu studium wykonalności, podjęcie decyzji inwestycyjnej planowane jest w 2014 roku. Planowany czas budowy to lata 2016-18. Uruchomienie kompleksu nastąpić ma w 2019 roku.