Grupa FAMUR z 50 mln zysku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Czołowy, światowy producent maszyn i systemów stosowanych w górnictwie podziemnym opierającym się o metodę ścianową opublikował dane finansowe za pierwsze półrocze tego roku. Wynika z nich, że skonsolidowane przychody Grupy FAMUR w pierwszym półroczu 2016 roku osiągnęły poziom 499,1 mln zł (wzrost o 14% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Wzrost przychodów Grupy FAMUR w pierwszych sześciu miesiącach dotyczył zarówno sprzedaży krajowej, jak i rynków zagranicznych. Zysk netto Grupy wyniósł 50 mln zł (wzrost o 49% w porównaniu z I połową 2015 roku), a EBITDA niecałe 130 mln zł.

1-system-fl-12-18

Jak informuje Spółka: Grupa FAMUR konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą o program ekspansji zagranicznej „Go Global”. W wyniku stale wzmacnianej obecności poza granicami Polski w I półroczu 2016 roku przychody Grupy FAMUR ze sprzedaży eksportowej wyniosły 200,9 mln zł (wzrost o 29,5% w stosunku do okresu styczeń-czerwiec 2015 roku) i stanowiły 40,2% przychodów ze sprzedaży ogółem. Dynamiczny wzrost działalności zagranicznej związany jest z realizacją kontraktów dla odbiorców z Rosji i pozostałych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, a także ze wzmacnianiem obecności Grupy na rynkach wschodzących, w szczególności w Indonezji, Wietnamie, Indiach, Ameryce Południowej, na Bałkanach, w Turcji i na Bliskim Wschodzie.

Jednocześnie największy udział w przychodach ze sprzedaży ogółem ma sprzedaż krajowa, która pomimo trudnej sytuacji polskiego górnictwa, odnotowała wzrost o 6% w stosunku do I półrocza 2015 roku i osiągnęła poziom 298,2 mln zł. Jej aktualny udział w przychodach Grupy ogółem wynosi 59,8%. Wzrost przychodów Grupy FAMUR na rynku krajowym nastąpił w sytuacji ograniczania nakładów inwestycyjnych spółek branży górniczej w Polsce, które w okresie styczeń-czerwiec 2016 roku wyniosły 659 mln zł i były o 187 mln zł niższe niż w analogicznym okresie 2015 roku. Z kolei wydatki inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń były o 288 mln niższe niż w pierwszym półroczu 2015 roku. Na poziom sprzedaży krajowej główny wpływ miały zlecenia realizowane przez spółkę FAMUR FAMAK S.A., w szczególności umowy w konsorcjum z Famurem, dotyczące systemów nawęglania
i odżużlania dla zakładów energetycznych.