Grupa FAMUR z 33 mln zysku

Grupa FAMUR z 33 mln zysku

31/08/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Czołowy w skali globu producent maszyn i systemów stosowanych w górnictwie podziemnym opierających się o metodę ścianową, opublikował dane finansowe za pierwsze sześć miesięcy tego roku. W okresie od stycznia do czerwca Grupa FAMUR osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 436 mln zł (wzrost o 39,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku). Zysk netto Grupy wyniósł 33 mln zł, a EBITDA 96 mln zł. Główny wpływ na osiągane przychody miały w głównej mierze rynki zagraniczne. Jednocześnie jednak, pomimo trudnej sytuacji w polskim górnictwie, przychody ze sprzedaży w kraju utrzymały się na zbliżonym poziomie do osiągniętych przed rokiem i wyniosły 281 mln zł (wzrost o 7,6%). Kontrakty eksportowe umożliwiły osiągniecie przychody rzędu 155 mln zł i były trzykrotnie większe niż w pierwszym półroczu 2014 roku.

Jak informuje Grupa FAMUR: największy udział w osiąganych przychodach w pierwszym półroczu miał segment kompleksów ścianowych. W wyniku realizacji istotnych kontraktów – na rynku rosyjskim dla OAO SUEK-Kuzbass oraz na rzecz TAURON Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego „Janina” – segment ten wygenerował 59% obrotów Grupy FAMUR, wynosząc 257,5 mln zł. Innym, ważnym źródłem przychodów Grupy był segment kompleksów chodnikowych. W pierwszych sześciu miesiącach br. pozwolił on uzyskać 75,2 mln zł przychodu, co stanowiło 17% obrotów Grupy. Kolejnymi dochodowymi segmentami były: segment systemów transportowych, który odpowiadał za osiągnięcie 49,8 mln zł oraz segment urządzeń przeładunkowych i dźwignic, w którym sprzedaż osiągnęła poziom 38,3 mln zł.