Grupa FAMUR przejmuje KOPEX S.A.

Autor:
|

W branży producentów maszyn górniczych dojdzie do bardzo istotnej zmiany właścicielskiej. Spółka celowa TDJ S.A., która jest dominującym akcjonariuszem GAMUR S.A zawarła warunkową umowę z Krzysztofem Jędrzejewskim, na mocy której nabędzie pakiet kontrolny akcji KOPEX S.A. – To najważniejszy moment w dotychczasowej historii spółek FAMUR i KOPEX. Przed nami okres, który może przynieść wiele korzyści. To szansa na stabilizację oraz znakomita baza dla rozwoju obu firm, a przez to także całego Śląska. Połączone spółki stanowiłyby jedną z większych firm przemysłowych w Polsce. Dzięki temu jeszcze bardziej realne stanie się podbijanie rynków światowych „Polskim Kombajnem Górniczym” i innymi produktami, z których jako polscy producenci jesteśmy znani już od wielu lat. Chciałbym, aby przyszłe połączenie potencjałów było wspólnym dziełem akcjonariuszy i pracowników spółek FAMUR i KOPEX – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.

By umowa mogła wejść w życie, potrzeba spełnić szereg warunków. Wśród nich znajduje się m.in.: uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; pozytywne wyniki Due Diligence, które będzie przeprowadzone w okresie następnych trzech miesięcy; a także restrukturyzacja finansowania Grupy Kapitałowej KOPEX. Spełnienie warunków tej umowy umożliwić ma zbudowanie w ciągu najbliższych kilku lat jednego silnego podmiotu opierającego się zarówno o FAMUR, jak i o KOPEX. Jak informuje FAMUR, warunkiem kluczowym tej transakcji jest kwestia wypracowania porozumienia z obecnymi wierzycielami Grupy Kapitałowej KOPEX, które umożliwi stabilizację źródeł finansowania Grupy w długim terminie. Konsolidacja to w obecnej sytuacji rynkowej właściwy kierunek rozwoju dla obu firm, a planowana operacja oznacza możliwość istotnego zwiększenia skali, jakości i efektywności prowadzonych działań na rynku krajowym i zagranicznym.

1-system-fl-12-18