Grupa Famur na plusie

Grupa Famur na plusie

06/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Famur podsumowała udany dla spółki 2012 rok. W ciągu ubiegłych czterech kwartałów skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 1,47 mld zł. Jest to o 59 procent więcej, w porównaniu do wyników z 2011 roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 271,4 mln zł, a zysk operacyjny 349,2 mln zł. Aspirujemy do roli światowego dostawcy najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań dla górnictwa węgla kamiennego, dlatego konsekwentnie powiększamy udział zagranicznych kontraktów w przychodach spółki. Po czterech kwartałach 2012 roku ukształtowały się one na poziomie 29% ogółu zamówień, natomiast w wartościach nominalnych eksport w 2012 roku wzrósł ponad trzykrotnie – mówi Waldemar Łaski prezes zarządu Famur SA.

Wśród istotnych kontraktów, które zawarte były w trakcie 2012 roku znalazły się umowy: z Kompanią Węglową w okresie od 30 maja 2012 do 2 stycznia 2013 na kwotę ponad 91,5 mln zł, w okresie od 3 kwietnia do 30 maja 2012 na kwotę 50,95 mln zł, od 2 lutego do 3 kwietnia 2012 roku na ponad 52,3 mln zł, od 5 stycznia do 2 lutego 2012 roku na ponad 85,4 mln zł, od 1 grudnia 2011 do 5 stycznia 2012 roku na łączną kwotę ponad 179 mln zł; z Katowicekim Holdingiem Węglowym od 6 lipca do 28 września 2012 roku na ponad 71 mln zł, od 7 marca do 6 lipca 2012 roku na kwotę około 60 mln zł, od 27 stycznia do 7 marca 2012 roku o wartości ponad 132 mln zł, od 2 grudnia 2011 do 27 stycznia 2012 roku na 77,4 mln zł; z Jastrzębska Spółką Węglową od 20 lipca 2012 roku do 6 lutego 2013 roku na łączną kwotę 89,9 mln zł, od 30 marca do 20 lipca 2012 roku na łączną kwotę 49,7 mln zł, od 16 listopada 2011 do 30 marca 2012 roku na łączną kwotę 66,7 mln zł; z Południowym Koncernem Węglowym od 25 lipca 2012 do 30 stycznia 2013 roku na łączną kwotę 74,2 mln zł, od 14 listopada 2011 do 25 lipca 2012 roku na łączną kwotę 93,6 mln zł, z PG Silesia od 25 października 2011 do 25 października 2012 na kwotę 78,7 mln zł; z New World Resources od 5 stycznia 2011 do 5 stycznia 2012 na kwotę 59 mln zł, z Minera Del Norte (Meksyk) na kwotę 24,96 mln dol. (co stanowi równowartość 78 mln zł); OOO Polskie Maszyny (Rosja) na kwotę 11,80 mln euro (50,25 mln zł); JSC ArcelorMittal Temirtau (Kazachstan) na kwotę 21,36 mln euro (91,09 mln zł).