Grupa FAMUR: 44 mln zysku netto w pierwszych trzech kwartałach

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka zaprezentowała wyniki finansowe za okres od stycznia do września tego roku. W tym czasie skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy FAMUR ukształtowały się na poziomie 615,2 mln zł. Jest to wzrost o 36,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie zysk netto Grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku wyniósł 44,2 mln zł, a EBITDA 144,7 mln zł. Jak informuje spółka największa dynamika wzrostu przychodów dotyczyła transakcji na rynkach zagranicznych. Przychody Grupy ze sprzedaży eksportowej wyniosły 183,8 mln zł. Stanowiły one 30% ogółu przychodów uzyskanych ze sprzedaży i były o 164% wyższe niż w analogicznym okresie 2014 roku. Większe przychody w pierwszych trzech kwartałach (o 13% w porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego roku) Grupa FAMUR odnotowała również na rynku krajowym, uzyskując 431,4 mln zł.

Podstawowym produktem Grupy FAMUR, którego sprzedaż miała największe odzwierciedlenie w jej przychodach (56%) były maszyny i urządzenia wchodzące w skład segmentu kompleksów ścianowych. Segment ten pozwolił na osiągnięcie przychodu ze sprzedaży w wysokości 341,6 mln zł. Jak podaje Grupa FAMUR najbardziej rentowna dla spółki była sprzedaż kompleksów chodnikowych. W okresie od stycznia do września pozwoliła ona uzyskać 116,4 mln zł przychodu, co stanowiło 19% obrotów Grupy. Innymi dochodowymi segmentami były: segment systemów transportowych, który odpowiadał za osiągnięcie przychodu w wysokości 69,4 mln zł (11%) oraz segment urządzeń przeładunkowych i dźwignic, w którym sprzedaż osiągnęła poziom 62,1 mln zł (10%).

1-system-fl-12-18