Grupa Azoty: strategiczny wybór licencji w Polimerach Police

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zgodnie z informacjami koncernu: Grupa Azoty wybrała licencje na technologię produkcji polipropylenu dla projektu Polimery Police. Najlepszą ofertę przedstawił Grace Technologies, Inc., podmiot zależny W.R. Grace & Co.-Conn. – Polimery Police to projekt o strategicznym znaczeniu dla Grupy Azoty. Decyzja o wyborze licencji stanowi kolejny krok etapu przygotowywań pod największą inwestycję polskiego sektora chemicznego w XXI w. – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. I dodaje: – Wydłużenie łańcucha produktowego do polipropylenu stwarza potencjał wygenerowania dodatkowej i bardziej stabilnej marży. Daje możliwość funkcjonowania na większym i bardziej chłonnym rynku polipropylenu oraz spłaszczenia cykliczności naszego biznesu. Po uruchomieniu instalacji nastąpi istotna przebudowa struktury naszych przychodów, a obszar pozanawozowy stanie się znaczącym ich źródłem.
54b3a51f1d9f5_o
Wybór licencji został zarekomendowany przez Zarząd PDH Polska S.A. (wchodzącej w skład Grupy Azoty), a następnie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą spółki. Obecnie decyzja wymaga akceptacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDH Polska S.A. Jak informuje Grupa Azoty: Polimery Police to kompleks produkcyjny mający się składać z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, portu z bazą zbiorników surowcowych oraz infrastrukturę pomocniczą i logistyczną. Rozpoczęła się już procedura, na mocy której PDH Polska wyłonieni przyszłego generalnego wykonawcę inwestycji w formule „pod klucz” za cenę ryczałtową.
Całkowita wartość kapitału wymaganego na realizację inwestycji w zintegrowany kompleks PDH-PP oszacowana została na 1,27 mld euro, z czego blisko 1 mld euro stanowią nakłady inwestycyjne (CAPEX), a pozostała część wydatków związana jest z kosztami finansowania w okresie budowy, kosztami funkcjonowania spółki projektowej oraz wymaganymi w przyjętej dla projektu formule finansowania project finance rezerwami.