Grupa Azoty otworzyła zaawansowane centrum badawczo-rozwojowe

Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie nowe Centrum BadawczoRozwojowe. Zapewni ono dobre warunki do prowadzenia badań i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Obiekt zbudowany został w 14 miesięcy, a jego efektywne wykorzystanie pozwoli Grupie Azoty na budowanie przewag konkurencyjnych i podniesienie poziomu innowacyjności.

– Konsolidacja w ramach Grupy Azoty przynosi korzyści w wielu obszarach, również w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Dlatego również i w tym aspekcie działamy organicznie, prowadząc projekty zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i w poszczególnych spółkach. Aktualnie w całej Grupie kapitałowej prowadzimy 66 projektów badawczych i 26 projektów rozwojowych, z czego prawie 40% realizowanych jest właśnie w Tarnowie – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Centrum Badawczo-Rozwojowe wyróżnia Hala Półtechnik. Jej funkcjonowanie stwarza możliwości przetestowania, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, technologii opracowanych wcześniej w skali laboratoryjnej.

Technologie i procesy, które zostaną wdrożone w skali półtechnicznej, mają pozwolić w nieodległym czasie na dywersyfikację produktową Grupy Azoty w kierunku wysokomarżowych, niskotonażowych produktów. Zgodnie z opracowaną agendą badawczą, w ramach utworzonej infrastruktury B+R w okresie 2016–2023 realizowane są prace badawcze w obszarach: zaawansowanych materiałów, nowoczesnych produktów nawozowych oraz technologii i wyrobów proekologicznych.

W listopadzie ubiegłego roku, podczas Kongresu 590 w Rzeszowie Grupa Azoty, zainaugurowała program akceleracyjny Idea4Azoty. Funkcjonowanie tego programu ma ścisły związek z otwieranym Centrum Badawczo-Rozwojowym. To połączenie stanowić będzie impuls do rozwoju miasta i regionu, ściągający do Tarnowa naukowców-wynalazców, którzy przy wszechstronnym, w tym również finansowym, wsparciu Grupy Azoty będą mogli realizować swoje śmiałe, innowacyjne pomysły.

Podstawowe informacje o Centrum Badawczo-Rozwojowym

Struktura Centrum Badawczo-Rozwojowego:

Laboratoria (46 sal laboratoryjnych), w tym:
Laboratorium Produktów Nieorganicznych (29 sal laboratoryjnych i jednostek specjalistycznych; główne jednostki specjalistyczne: FTiR, DSC-TG, ASA, UV-VIS, RTG, mikroskopu elektronowego)
Laboratorium Produktów Organicznych (17 sal laboratoryjnych i jednostek specjalistycznych; główne jednostki specjalistyczne: ICP, chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej)
– dodatkowa infrastruktura (archiwa do przechowywania próbek, zwiększone powierzchnie magazynowe)

Hala półtechnik (składa się z części jednokondygnacyjnej o powierzchni wewnętrznej ok.1500 m2 i wysokości 8 m dostępnej dla montażu aparatury badawczej – wielkolaboratoryjnej i ¼ technicznej, a także z części dwukondygnacyjnej tzw. zaplecza techniczno-magazynowego)