GPW: zgoda na zmianę w zarządzie

GPW: zgoda na zmianę w zarządzie

18/09/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmianę w zarządzie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, która została podjęta przez Radę Giełdy w dniu 22 maja. W związku z tym, jak informuje GPW – Dariusz Kułakowski, od 2006 roku Dyrektor Generalny ds. Technologii, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Pionu Informatyki GPW, będzie sprawował funkcję członka zarządu GPW oraz Chief Information Officer.

Dariusz Kułakowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, a także podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej. Oprócz tego posiada certyfikat ITIL Expert wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science). Jest wieloletnim pracownikiem GPW. Decyzja o zmianie w zarządzie obowiązywać będzie od dnia doręczenia GPW decyzji KNF.