GPW: zasadnicze zmiany w giełdowych indeksach

GPW: zasadnicze zmiany w giełdowych indeksach

07/08/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wprowadza kompleksowe zmiany w głównych indeksach giełdowych. W związku z tym od 23 września GPW zamierza rozpocząć kalkulację, a także publikację nowych indeksów – WIG30, a także WIG30TR. Jak informuje GPW, indeks WIG30 będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Będzie to indeks cenowy – przy obliczaniu jego wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. Oprócz tego, w skład indeksu WIG30, wchodzić będzie co najwyżej siedem spółek z jednej branży. Udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu będzie ograniczany do 10 procent.

Publikowany jednocześnie indeks WIG30TR będzie indeksem dochodowym – przy jego obliczaniu uwzględnione będą nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Oprócz tego, GPW podjęła decyzję o tym, że indeks WIG20 publikowany będzie do końca grudnia 2015 roku. Od marca 2014 roku GPW planuje rozpoczęcie publikacji indeksów WIG50 i WIG100.