GPW: trzylecie rynku Catalyst

GPW: trzylecie rynku Catalyst

02/10/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Działający w ramach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych rynek Catalyst obchodzi jubileusz trzylecia swego istnienia. W tym czasie znalazło się na nim 147 emitentów z Polski i zagranicy, z czego – jak dotąd – 49 zadebiutowało w 2012 roku. W ciągu trzech lat działalności na rynku Catalyst znalazło się ponad 300 serii obligacji korporacyjnych, spółdzielczych i komunalnej,  o wartości przekraczającej 45 mld zł.

Jak informuje GPW – rynek Catalyst został uruchomiony w celu stworzenia w Polsce zorganizowanego, transparentnego i bezpiecznego rynku dla instrumentów dłużnych emitowanych przez firmy i samorządy. Od lipca 2010 roku na Catalyst notowane są również papiery dłużne banków spółdzielczych, którym rynek ten otworzył drogę do pozyskiwania środków na publicznym rynku kapitałowym. Obecnie na Catalyst notowane są 302 serie obligacji, wyemitowane przez 146 podmiotów nieskarbowych (113 firm, 22 banki spółdzielcze i 11 jednostek samorządu terytorialnego).