GPW nabyła akcje Aquis Exchange

GPW nabyła akcje Aquis Exchange

19/08/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę, w ramach której nabyła 30 procent akcji mającej swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii Aquis Exchange (oraz wielostronnej platformy obrotu Multilateral Trading Facility). Dzięki temu oba podmioty zamierzają nawiązać długoterminową współpracę partnerską, która pozwoli na uruchomienie pan-europejskiego rynku obrotu akcjami. – Umiędzynarodowienie naszego biznesu ma znaczenie fundamentalne. GPW jest obecnie największą giełdą w Europie Centralnej z udziałem w obrotach akcjami w regionie na poziomie 65 procent, ale wciąż szukamy nowych możliwości dalszego rozwoju. Naszym credo jest realizacja tych celów z odważnymi wizjonerami, takimi jak twórcy Aquis Exchange – mówi Adam Maciejewski, Prezes GPW.
Jak informuje GPW, dzięki podpisanej umowie Giełda obejmie akcje dające prawo do 30 procent głosów na walnym zgromadzeniu Aquis Exchange; będzie miała prawo do 30 procent udziału w zyskach spółki; będzie miała również prawo do powołania dwóch swoich reprezentantów w skład Board of Directors spółki. Wartość transakcji wyniesie do 5 mln funtów, i sfinansowana zostanie ze środków własnych GPW. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że GPW wybrała nas na partnera w realizacji swojej międzynarodowej strategii. Dla nas niezależność ma tak duże znaczenie, że posiadanie udziałowca o randze warszawskiej giełdy, która nie jest ani naszym klientem ani konkurentem, jest wysoce pożądane. Liczymy, że współpraca z GPW pozwoli na przeniesie naszego innowacyjnego modelu pobierania opłat transakcyjnych na pan-europejski rynek obrotu akcjami – stwierdza Alasdair Haynes, Aquis Exchange CEO.