GPW: III kwartał jednak na plusie

GPW: III kwartał jednak na plusie

12/11/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych opublikowała dane finansowe za II kwartał tego roku. Zysk netto osiągnął w tym czasie poziom 25,9 mln zł. Jest to spadek o 32 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej  wyniósł 31,3 mln zł (spadek o 8,4 procent). Wynik EBITDA to 37,4 mln zł – spadek om 10,3 procent w porównaniu do 2011 roku.

Słabsze wyniki finansowe, porównaniu do rekordowego roku ubiegłego mają swoje przyczyny m.in. w zmianach struktury finansowania GPW oraz znacznego poszerzenia źródeł przychodów, odbywającego się za sprawą akwizycji Towarowej Giełdy Energii. – GPW prowadzi obrót instrumentami finansowymi i towarami w ramach dwóch linii biznesowych, generując przychody łącznie na ośmiu rynkach. Ten zakres działalności, który ulega powiększeniu zarówno poprzez akwizycje jak i rozwój organiczny istniejącej oferty dla inwestorów, czyni nasz model biznesowy zbliżonym w wymiarze struktury do najlepiej postrzeganych pod tym względem giełd światowychmówi Ludwik Sobolewski prezes zarządu GPW.