GPW: cztery lata rynku Catalyst

GPW: cztery lata rynku Catalyst

01/10/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W dniu 30 września 2009 roku warszawska Giełda Papierów Wartościowych uruchomiła rynek Catalyst, który stał się pierwszą w Polsce kompleksową platformą do obrotu instrumentami dłużnymi emitowanymi przez firmy, samorządy oraz banki. Pozwolić to miało na pozyskiwanie środków na publicznym rynku kapitałowym. – Cztery lata istnienia Catalyst pokazały, że warto inwestować w rynek instrumentów dłużnych. Pokazują to liczby: wartość emisji obligacji w 2009 roku, gdy startował rynek Catalyst, wynosiła 5 mld złotych. Dziś jest to 59 mld – mówi Adam Maciejewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. I dodaje: – Cały czas pracujemy nad stworzeniem systemu oceny i monitorowania ryzyka, który da inwestorom poczucie, że ulokowany przez nich kapitał jest bezpieczny, a emitentom zapewni większą wiarygodność. Sukces Catalyst i osiągnięcie odpowiedniej masy krytycznej liczonej liczbą emitentów pozwolą na podjęcie działań zmierzających do ustalenia architektury rynków, która jak najlepiej będzie odpowiadać profilowi emitenta i inwestora.

Jak informuje GPW, obecnie na Catalyst notowane są 394 serie obligacji, wyemitowane przez 170 podmiotów nieskarbowych. Ich wartość emisji (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec sierpnia 2013 roku ukształtowała się na poziomie 58,7 mld zł (w sierpniu 2012 roku było to 49 mld zł). Jednocześnie, w okresie od stycznia do sierpnia tego roku, wartość obrotów wyniosła 2,96 mld zł i była większa niż wynik za całym 2012 rok, kiedy to obligacjami nieskarbowymi handlowano za kwotę 2,47 mld zł.