Go Logis rozwija transport drobnicowy ładunków typu ADR

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Polska firma spedycyjna, specjalizująca się m.in. w obsłudze branży chemicznej wzmacniając swoją ofertę dla klientów z tej branży, uruchomiła i rozwija stałe połączenie drobnicowe dla ładunków niebezpiecznych typu ADR z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jak informuje Spółka: „obecnie dostawy ładunków ADR z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii organizowane są raz w tygodniu, w każdy piątek. Dzień wcześniej przesyłki są konsolidowane, przepakowywane i załadowywane na samochody w dwóch magazynach w Polsce, położonych koło Warszawy i Poznania.

W Wielkiej Brytanii ładunki są dostarczane do dwóch magazynów, zlokalizowanych w podlondyńskim Romford (magazyn dedykowany obsłudze ładunków ADR w temperaturze kontrolowanej) oraz Birmingham. Towary niebezpieczne są także przewożone bezpośrednio do klientów w systemie door-to-door do blisko trzydziestu miast w Wielkiej Brytanii i sześciu w Irlandii (Dublin, Coleraine, Kells, Ballinrobe, Cork i Toomebridge w Irlandii Północnej). Go Logis organizuje transporty przy współpracy ze sprawdzonymi i doświadczonymi przewoźnikami, specjalizującymi się w przewozach ładunków ADR, w tym w temperaturze kontrolowanej (chłodnie, chłodnie z windą) i posiadającymi flotę pojazdów dostosowanych do ich transportu. Na indywidualne zamówienia klientów spedytor wykorzystuje także niestandardowe środki transportu.

Przykładem może być transport do Wielkiej Brytanii ważącego ponad 1,5 tony kontenera IBC z farbą, przewożoną w temperaturze kontrolowanej. Ze względu na wagę kontenera przy jego rozładunku nie można było użyć tradycyjnej windy. W tym przypadku wykorzystano więc specjalnie sprowadzoną naczepę z podwieszanym wózkiem widłowym Moffett.
go-logis_spedycja-drogowa
– Przy organizacji transportów ładunków niebezpiecznych musimy uwzględnić zarówno obowiązujące nas regulacje prawne, takie jak konwencja ADR jak i indywidualne wymagania klientów, zgodne z ich wewnętrznymi procedurami. Dodatkowo, w przypadku transportów drogowych ADR do Wielkiej Brytanii i Irlandii, trzeba pamiętać o obostrzeniach związanych z przeprawami promowymi i wymogach stawianych przez operatorów promowych. Między innymi dotyczy to zakazu łączenia w jednym samochodzie towarów niebezpiecznych o określonych numerach UN (identyfikator substancji), na przykład UN 1824 (roztwory wodorotlenku sodowego) z UN 3264 (zawierające żrące kwasy fosforanowe i chlorowodorowe). Jeśli tego nie dopilnujemy już w czasie załadunku towaru w magazynie w Polsce, samochód nie będzie mógł wjechać na prom – tłumaczy Joanna Jędruchniewicz, kierownik obsługi klienta, Go Logis.

W ramach stałego połączenia drobnicowego ADR do Wielkiej Brytanii i Irlandii, Go Logis organizuje przewozy materiałów niebezpiecznych prawie wszystkich klas, z wyjątkiem klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) i 7 (materiały promieniotwórcze). Głównie są to materiały ciekłe zapalne (3 klasa), materiały żrące (8 klasa) oraz materiały i przedmioty niebezpieczne, m.in. emulsje, rozpuszczalniki, lakiery, granulaty i inne surowce do ich produkcji (9 klasa). Średni czas transportu w przypadku Wielkiej Brytanii wynosi do 5 dni roboczych, natomiast Irlandii do 7 dni roboczych. – Od momentu uruchomienia regularnych połączeń drobnicowych ADR z Wielką Brytanią i Irlandią obserwujemy stały wzrost zainteresowania ze strony klientów z branży chemicznej.

To była bardzo dobra decyzja, patrząc choćby na transporty do Wielkiej Brytanii. Zaczynaliśmy od dostaw do trzech miast, dzisiaj jest ich blisko trzydzieści. Wzmocniliśmy naszą pozycję jako firmy spedycyjnej specjalizującej się w obsłudze branży chemicznej. Dlatego teraz chcemy jeszcze bardziej rozwijać tę usługę, zarówno jeśli chodzi o zasięg dostaw jak i jego częstotliwość – mówi Grzegorz Szenejko, właściciel Go Logis.

Pierwsze transporty ADR do Wielkiej Brytanii, z dostawą do trzech miast, firma Go Logis zaczęła organizować dwa lata temu na potrzeby klienta z branży chemicznej. W odpowiedzi na oczekiwania kolejnych klientów, już w połowie 2016 roku uruchomiła stałe połączenie drobnicowe ADR z Wielką Brytanią, od początku 2017 roku rozszerzone o transporty do Irlandii. Go Logis obsługuje także dwie regularne linie drobnicowe w relacji Polska – Rosja (w eksporcie) oraz Turcja – Polska (w imporcie).”