Gminy z dorzecza Wisłoki inwestują w OZE

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje wykonawca: „Czterdzieści pięć obiektów, mieszczących się na terenie dwudziestu dwóch gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego zyska w najbliższym instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej 802,1 kWp. Za realizację projektu odpowiada firma FreeVolt z Bydgoszczy.

Pierwsze prace ruszyły w lipcu ubiegłego roku. Wykonawcą projektu jest firma FreeVolt, która została wyłoniona w drodze przetargu. Koszt przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 3,8 mln złotych netto i w głównej mierze opiera się na środkach pochodzących ze szwajcarsko-polskiego Programu Współpracy (program uruchomiony dla nowych  krajów członkowskich Unii Europejskiej). Resztę – ok. 25% wartości inwestycji – dołożyły gminy. To jeden z największych projektów pilotażowych w Polsce w zakresie odnawialnych źródeł energii, realizowany na obszarze 2 tys. km kw. zamieszkałym przez ok. 280 tys. mieszkańców. – Podczas instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne SmartWire, działające w oparciu o innowacyjną technologię, pozwalające na osiąganie wyższych uzysków z 1 m kw., zmniejszenie wpływu zacienienia oraz odporność na mikropęknięcia. Ponadto przy realizacji projektu użyto również modeli typu „glass-glass” – mówi Łukasz Nowiński, współwłaściciel firmy FreeVolt.

lezyny

Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne pojawią się na wielu obiektach użyteczności publicznej, m.in. na basenach w: Jaśle, Gminie Czarna, Gminie Dębica, oczyszczalniach ścieków w: Szerzynach, Szebniach, Trzcinicy, zadaszenie „zielonego rynku” w Jaśle o mocy 36 kWp. Projekt jest realizowany dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, utworzonego w wyniku inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki. Do Związku należą 22 gminy położone na obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło,  Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. Dotychczasowa współpraca wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pozwoliła na realizację przedsięwzięć o wartości ponad 340 mln zł. Zakończenie projektu powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni.”