GK RAFAMET: w I kwartale 82% w eksporcie

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka opublikowała dane finansowe, dotyczące pierwszych trzech miesięcy tego roku. Jak z nich wynika: „przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAMET w I kwartale 2017 roku wynosiły 24,1 mln zł i były wyższe o 15,4% od przychodów uzyskanych za I kwartał 2016 roku. GK RAFAMET w I kwartale 2017 roku osiągnęła jednak stratę netto w wysokości 943 tys. zł. W porównywalnym okresie minionego roku osiągnięty zysk netto wynosił 507 tys. zł. hala-montau-ii_rafamet
– Czynnikiem, który miał istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe było umocnienie się w pierwszym kwartale 2017 r. waluty krajowej w stosunku do walut rozliczeniowych kontraktów długoterminowych – wyjaśnia E. Longin Wons, Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. – Pierwszy kwartał każdego roku rozliczeniowego jest zawsze dla nas trudny; wynika to z kolei z faktu, że ostatni kwartał zawsze jest najlepszy. Już obecnie wiemy, że i w tym roku największy wysiłek produkcyjno-sprzedażowy nastąpi w ostatnim kwartale br. Znacząca poprawa wyników firmy nastąpi więc w tym okresie – dodaje Prezes.
Większą część swoich przychodów, bo ponad 82%, GK RAFAMET zrealizowała na rynku zagranicznym. Główne kierunki sprzedaży w pierwszym kwartale br. to: Australia, Iran, Chiny, Tajlandia, Niemcy, Belgia, Włochy, Katar, Turcja, Węgry i Arabia Saudyjska.”