GK RAFAMET: 4 mln zysku w 2016 roku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka podsumowała 2016 rok. Zaprezentowała także plany na 2017 rok. Będąc jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje), przedsiębiorstwo informuje:  „w 2016 roku Grupa Kapitałowa RAFAMET wypracowała zysk netto w wysokości czterech milionów złotych przy sprzedaży ogółem w wysokości 109 milionów złotych. Większa część przychodów została zrealizowana na rynku zagranicznym. Spółka z Kuźni Raciborskiej przywraca świetność marce „PORĘBA 1798”, wdraża do produkcji nowe rozwiązania konstrukcyjne i kontynuuje budowanie kompetencji innowacji. – Celem działań zarządczych w roku 2016 oraz w latach następnych będzie budowanie na wielu obszarach aktywności biznesowej Spółki kompetencji innowacji. Rozumiejąc, że cel ten jest wypadkową strategii firmy i posiadanego portfela projektów innowacyjnych, w ostatnim okresie zrealizowaliśmy wiele takich przedsięwzięć. Co ważniejsze, innowacje jako wyzwanie są stale obecne w codziennych działaniach firmy. Stworzyliśmy w firmie przeświadczenie o bezwzględnej konieczności działań „innowacyjnych”, tak w zakresie myślenia o nowych produktach i rynkach, jak również w odniesieniu do modyfikacji kultury organizacyjnej firmy – podkreślał E. Longin Wons, Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w liście do akcjonariuszy z roku ubiegłego.

rafamet_hala-montazu-ii_wizualizacja

Spółka z powodzeniem realizuje te zapowiedzi. W 2017 roku do pełnej produkcji wdrożone zostały rozwiązania związane z podtorowymi ciężkimi i lekkimi obrabiarkami typu tandem, tj. „podwójną” obrabiarką toczącą profil jezdny czterech kół pojazdu szynowego symultanicznie. Również od 2017 roku oferty handlowe dla użytkowników obrabiarek podtorowych są wzbogacane o gamę pojazdów szynowo-drogowych. – Jesteśmy przekonani, że nasz nowy wyrób pod nazwą 3RS (Rafamet-RailRoadShunter) będzie stopniowo zdobywał rynek użytkowników taboru szynowego – mówi E. Longin Wons.

Na bazie zakupu marki obrabiarkowej „Poręba 1798” wraz z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz pełnymi prawami autorskimi do niej realizowany jest „Projekt PORĘBA”. W oparciu o zawarte kontrakty, w 2017 roku wyprodukowanych zostanie kilka typów obrabiarek tej marki, m.in. dla odbiorców z Indii oraz Iranu. Budowanie oddzielnej marki tokarek poziomych PORĘBA odbywa się przy wykorzystywaniu nowo powstałej firmy PORĘBA 1798 Machine Tools.

W roku 2017 nastąpi realizacja kolejnych etapów inwestycji związanych z budową centrum obróbki skrawaniem elementów wielkogabarytowych. Oddana do eksploatacji zostanie wiertarkofrezarka  WFA 200 CNC, a rozpoczęte zostaną długoterminowe prace nad budową frezarki bramowej FBA 320 CNC typu gantry ze stołem obrotowym. Każda z tych inwestycji posiada budżet realizacji w wysokości około 5-6 milionów złotych. W 2017 roku firma RAFAMET S.A. dziewiąty raz z rzędu planuje podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd zaproponował przeznaczenie na ten cel do 50% zysku netto osiągniętego za rok 2016.

W 2016 r. większą część swoich przychodów Grupa Kapitałowa RAFAMET zrealizowała na rynku zagranicznym. Sprzedaż na ten rynek stanowiła 84% ogółu sprzedaży produktów i usług. Głównymi odbiorcami były m.in. Chiny, Węgry, Niemcy, Włochy, Etiopia, Arabia Saudyjska, Rumunia oraz Tajlandia. W 2017 roku Spółka będzie koncentrować się na rynkach: Europy (Polska, Węgry, Czechy, Francja, Turcja, Rosja, Belgia), Afryki (Maroko, Mauretania, RPA), a także Bliskiego i Dalekiego Wschodu (m.in. Chiny, Indie, Tajlandia, Malezja, Singapur, Indonezja, Arabia Saudyjska, Katar). Firma pracuje również nad jednostkowymi kontraktami dla odbiorców z Australii oraz Japonii.”