GDDKiA: umowa na koncepcję Północnej Obwodnicy Krakowa

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: „w poniedziałek, 9 stycznia, w obecności ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, w krakowskim Oddziale GDDKiA podpisana została umowa z firmą Sweco na wykonanie Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52.

dsc00159

Wykonawca ma przygotować:

– Koncepcję Programową (KP) w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, organizację ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, dokumentację bezpieczeństwa tuneli, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowe;

– opinię geotechniczną, projekty robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskich, dokumentację geologiczno-inżynierską, projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną;

– materiały koncepcyjne do uzyskania DŚU (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla brakującego 400 m odcinka przed węzłem Modlnica), przedmiary i kosztorysy oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy.

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52 „ ogłoszony został 2 września 2016 roku. 7 grudnia GDKKiA Oddział w Krakowie wybrała ofertę firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., uznając ją za najkorzystniejszą. Zaoferowana przez firmę cena wynosi 6.843.748,29 zł brutto , a czas na realizację 13 miesięcy od dnia podpisana umowy.”