GDDKiA ogłasza przetarg na budowę obwodnicy Kościerzyny

GDDKiA ogłasza przetarg na budowę obwodnicy Kościerzyny

17/10/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Kościerzyny. Obwodnica powstać ma w województwie pomorskim, w ciągu drogi krajowej dk nr 20. Budowa będzie realizowana w systemie  „Projektuj i Buduj”. Umowa z wykonawcą podpisana zostanie po jego wyłonieniu. W całości, oddanie drogi do ruchu planowane jest w połowie 2017 roku.

Jak informuje GDDKiA: w ramach budowy obwodnicy powstaną cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii. Wykonane obiekty w ramach tych węzłów będą posiadały rezerwę pod przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2×2. W trakcie realizacji kontraktu zostać ma wybudowanych szereg urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, a także szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane, bądź wybudowane mają zostać również drogi lokalne i dojazdowe obsługujących tereny przyległe do nowej trasy.