Apator Metrix dostarczy gazomierze miechowe za blisko 75 mln zł dla Polskiej Spółki Gazownictwa

|
Źródło informacji: Apator Metrix

W wyniku rozstrzygniętych w listopadzie br. części postępowania przetargowego ogłoszonego przez PSG, Apator Metrix dostarczy gazomierze miechowe na łączną kwotę 74,9 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, do których mają prawo uczestnicy przetargu.

Gazomierze miechowe, będące przedmiotem oferty dla PSG, to stosowana od lat i ciągle udoskonalana konstrukcja umożliwiająca precyzyjny pomiar zużycia gazu, mająca zastosowanie – w zależności od typu urządzenia – w mieszkaniach, domach oraz zakładach przemysłowych.

Segment Gaz, stanowiący obecnie ok. 30% udziałów w przychodach Grupy Apator, dzięki wysokiemu poziomowi backlogu zapewni Grupie stabilne źródła przychodów oraz dobre perspektywy do dalszego rozwoju, nie tylko w obszarze opomiarowania gazu, ale także, w przyszłości, w zakresie rozliczania wodoru, biometanu i biogazu.

Dorobek firmy to blisko 22 miliony gazomierzy mieszkaniowych i 340 tysięcy gazomierzy przemysłowych stosowanych w wielu regionach świata. Spółka zatrudnia ok. 500 wykwalifikowanych pracowników, a w swoim nowoczesnym, zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym w Tczewie wytwarza rocznie ok. 2 miliony gazomierzy. Oferta firmy obejmuje gazomierze miechowe domowe i przemysłowe, zarówno inteligentne, ze zdalnym odczytem, jak i tradycyjne, mechaniczne.

Fot. Apator Metrix

Fot. Apator Metrix