Gaz-System uzgodnił z UDT „Warunki Techniczne”

Gaz-System uzgodnił z UDT „Warunki Techniczne”

15/07/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Dziś wchodzą w życie uzgodnienia, które Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA podpisał w piątek z Urzędem Dozoru Technicznego. Zawarte są one w dokumencie „Warunki Techniczne”, który reguluje wiele istotnych kwestii dotyczących nowo budowanych gazociągów przesyłowych, w tym m.in.: wymagania dotyczące wykonawcy dokumentacji projektowej, zakres dokumentacji projektowej, odstępstwa uzyskane na etapie projektowania, wymagania w zakresie dostaw rur, dostaw armatury, świadectw odbioru, dla wykonawców robót budowlanych, dla nadzoru prac spawalniczych i kontroli złączy spawanych oraz wymagania na etapie uzyskania zezwolenia na eksploatację. Wchodzące w życie uzgodnienia nie dotyczą: modernizacji, przebudowy, remontów i naprawy istniejącej sieci przesyłowej oraz nowo budowanych gazociągów przyłączeniowych o średnicy nominalnej DN200 i niższej.
Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją autoryzowaną i notyfikowaną przez Komisję Europejską, i działającą w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych, w zakresie określonym ustawą o dozorze technicznym. Do 2014 roku Gaz-System wybuduje ponad 1.000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce.