Forum w Krynicy: KW firmą roku

Forum w Krynicy: KW firmą roku

07/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W trakcie XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju wręczono nagrody za osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym w czterech kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy i Organizacja Pozarządowa Roku. Człowiekiem roku został prezydent Polski Bronisław Komorowski. Nagrodę Nowej Kultury Nowej Europy otrzymał austriacki pisarz Martin Pollack za popularyzowanie kultury Europy Środkowowschodniej oraz poruszanie w swej twórczości trudnych galicyjskich zagadnień. Za Organizację Pozarządową Roku uznano warszawskiemu Stowarzyszeniu Sportu Dzieci i Młodzieży.

Firmą roku została Kompania Węglowa – największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego. Jest to pierwsza w historii Forum firma związana z górnictwem, która otrzymała to wyróżnienie. W uzasadnieniu Rada Programowa Forum Ekonomicznego stwierdziła: „Nagroda została przyznana firmie, która udowodniła, że w trudnych warunkach transformującej się gospodarki można odnieść sukces dzięki odważnym inwestycjom i dobremu zarządzaniu”