FAMUR realizuje program „GO GLOBAL”

FAMUR realizuje program „GO GLOBAL”

10/09/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Podczas trwających właśnie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2015” czołowy producent maszyn górniczych Grupa FAMUR S.A. zaprezentowała swoją poszerzoną ofertę oraz plany zwiększenia ekspansji zagranicznej, będącej podstawą realizowanego w Grupie programu „GO GLOBAL”. Jest on odpowiedzią spółki na aktualną sytuację w branży górniczej. – Ostatnie miesiące to niewątpliwie trudny okres dla całej branży górniczej. Zarówno spadek wydobycia węgla, jak i mocno odczuwalne obniżki cen surowców na rynkach światowych, powodują stałe pogarszanie się kondycji sektora wydobywczego w Polsce i w konsekwencji wpływają na redukcję budżetów lub wręcz całkowite zahamowanie inwestycji w firmach eksploatujących surowce. Niestabilność całej branży pogłębiana jest dodatkowo przez zadłużenie kopalni i ich problemy płatnicze, a także opóźnienia w procesie tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Całe spektrum problemów branży znajduje swoje odzwierciedlenie w restrykcyjnym i zachowawczym podejściu inwestorów do skali oraz zakresu finansowania projektów poświęconych polskiemu górnictwu. Świadomość skomplikowanej sytuacji w branży wydobywczej zmusiła FAMUR do poszukiwania sposobów mogących zapewnić stabilność i rozwój całej Grupy. Naszą odpowiedzią jest program „GO GLOBAL” – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.

W związku z tym „GO GLOBAL” zakłada prowadzenie przez FAMUR działań, których celem stanie się poszerzenie oferty produktowo-usługowej, jak i do dywersyfikacji rynków zbytu. Te elementy pozwolić mają na zwiększanie zaangażowania zagranicznego wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy. Górniczy koncern planuje także wykorzystanie okresu spowolnienia rynkowego dla poszukiwania spółek stanowiących potencjalny cel kolejnych procesów akwizycyjnych FAMUR, tym samym pozwalając na rozszerzanie portfolio Grupy. Kluczowym aspektem programu „GO GLOBAL” jest wzrost ekspansji eksportowej. W związku z tym Grupa cały czas wzmacnia swoją obecność tam, gdzie jej urządzenia są już obecne. Obecnie są to m.in. kraje WNP, na czele z Rosją i Kazachstanem.