FAMUR łączy się ze spółką Elgór + Zamet

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Przedstawiciele FAMUR S.A. z udziałowcami Elgór + Zamet Sp. z o.o. podpisali list intencyjny, na mocy którego określono wyłączność negocjacyjną oraz uzgodniono kluczowe parametry połączenia między FAMUR S.A. a Elgór + Zamet Sp. z o.o. – Połączenie z Elgór + Zamet to kolejny krok w kierunku budowania pozycji FAMUR S.A. jako lidera polskiego zaplecza rynku górniczego. Rynek górniczy, zwłaszcza w obecnej sytuacji, jest bardzo konkurencyjny i w najbliższym czasie będzie nadal niezwykle wymagający dla działających na nim podmiotów. Obecna sytuacja spowolnienia rynkowego, mimo iż jest niełatwym okresem dla przedsiębiorstw, to może stwarzać szanse do ich dalszego rozwoju. Dlatego chcemy wykorzystać ten czas do realizacji przejęć lub połączeń z podmiotami, które mogą wzmocnić naszą pozycję w wybranych segmentach naszej działalności. Jesteśmy przekonani, że połączenie może umocnić FAMUR S.A., zarówno pod względem produktowym, jak i managerskim, a rozpoczęcie rozmów z Elgór + Zamet to urzeczywistnienie takiego podejścia – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.
Połączenie z Elgór + Zamet, który jest uznanym, niezależnym producentem maszyn górniczych, pozwolić ma FAMUR-owi na uzupełnienie obecnie posiadanego portfela produktów, przede wszystkim w obszarze segmentu kompleksów chodnikowych. Jest tak z tego względu, że Elgór + Zamet jest znanym dostawcą wozów wiercących, wiertnic, spągoładowarek i ładowarek wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Posiada również referencje na rynkach zagranicznych, a także własne biuro konstrukcyjne oraz zaplecze produkcyjno-serwisowe.

1-system-fl-12-18