FAMUR łączy się z ELGÓR + ZAMET

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zarząd Grupy FAMUR podpisał umowę inwestycyjną, na mocy której zrealizowany został pierwszy etap połączenia obu podmiotów. Jednocześnie FAMUR zakupił pakiet akcji E + Z. Spółka powołała również prezesa ELGÓR-u Dawida Gruszczyka na stanowisko wiceprezesa całej Grupy. – Jestem przekonany, że połączenie naszych spółek pozwoli na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie potencjału obu podmiotów. Wierzymy w wizję i perspektywy wspólnego rozwoju, jakie zaprezentowali nam przedstawiciele Grupy FAMUR, które w mojej ocenie pozwolą przejść nam przez trudny okres, w którym znajduje się cały rynek górniczy – mówi Dawid Gruszczyk, Prezes Zarządu ELGÓR + ZAMET oraz Wiceprezes Zarządu FAMUR S.A. I dodaje: – Nasze zaangażowanie oraz dotychczasowe doświadczenie E+Z będą miały istotny wpływ na rozwój Famuru i budowę globalnej, innowacyjnej firmy.

Przedstawiciele FAMURU również liczą na to, że połączenie z E + Z powoli na rozwój koncernu w najbliższych latach: – Jednym z kluczowych wyzwań, jakie w obecnej sytuacji stoi przed Grupą FAMUR jest konsolidacja branży zaplecza górniczego, której celem jest zbudowanie pozycji FAMUR S.A., jako wiodącego w kraju i uznanego na świecie dostawcy kompleksowych rozwiązań dla górnictwa. W czasie spowolnienia rynkowego stale poszukujemy możliwości wzmocnienia potencjału w wybranych segmentach naszej działalności. Połączenie ze spółką ELGÓR + ZAMET pozwala nam uzupełnić portfel produktów o rozwiązania komplementarne do tych, które dotychczas oferowały spółki naszej Grupy, w szczególności w obszarze segmentu kompleksów chodnikowych – stwierdza Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A. – Co więcej, doświadczenie E+Z na rynkach zagranicznych może stanowić istotne uzupełnienie realizowanego przez FAMUR programu ekspansji zagranicznej GO GLOBAL. Również potencjał wykorzystania produktów E+Z poza górnictwem węgla kamiennego wpisuje się w strategię konsekwentnej dywersyfikacji segmentów gospodarki, do których Grupa FAMUR dostarcza swoje rozwiązania.

1-system-fl-12-18