Pekabex wspólnie z PFR kupił fabrykę prefabrykatów w Niemczech za 12,25 mln euro

|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Pekabex wraz z Polskim Funduszem Rozwoju dokonał swojej pierwszej zagranicznej akwizycji. 100 proc. udziałów w niemieckiej fabryce prefabrykatów FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH będzie kosztować 12,25 mln euro. Kupno FTO idealnie wpisuje się w strategię ekspansji na perspektywicznym rynku niemieckim i prowadzi do zwiększenia zaangażowania poznańskiej Grupy na tym obszarze. To szósta fabryka lidera nowoczesnego budownictwa systemowego.

Poznańska spółka dokonała transakcji zakupu fabryki elementów prefabrykowanych z siedzibą w Marktzeuln (Bawaria), wraz z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pekabex nabędzie 76 proc. udziałów za 9,31 mln euro, a Fundusz 24 proc. za 2,94 mln euro.

Nabycie udziałów w FTO jest strategicznym krokiem dla Pekabexu i otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości ekspansji na perspektywicznym rynku niemieckim. FTO ma profil produkcji zbliżony do naszego, produkuje zarówno elementy betonowe zbrojone jak i sprężone. Nabywamy zdrową, dość dobrze zarządzaną spółkę, bez większego zadłużenia, która w 2019 roku osiągnęła 20,6 mln euro przychodów i wygenerowała 408,7 tys. euro zysku netto. Jest to nasza pierwsza zagraniczna akwizycja.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i efekty przejęcia będą pozytywne, to nie wykluczamy kolejnych akwizycji zagranicznych. Transakcję planujemy sfinansować ze środków własnych oraz częściowo kredytem. Niemiecka firma nie wymaga dużych inwestycji bezpośrednio po przejęciu, jednak docelowo Grupa zamierza zwiększać moce produkcyjne i rozszerzać zakres działalności spółki – podkreśla Beata Żaczek, wiceprezes Pekabeksu.

❗➡ Obecny potencjał produkcyjny firmy z północnej Bawarii szacowany jest na ok. 30 tys. m3 prefabrykatów rocznie.

Pekabex niedawno ogłosił, że ma za sobą najlepsze trzy kwartały w historii, a w październiku osiągnął rekordową w historii produkcję miesięczną (22.038 m3). Na koniec września 2020 roku Grupa wypracowała 684,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost 29,5 proc. r/r), odnotowując 52,4 mln zł zysku operacyjnego (wzrost 110,1 proc. r/r) oraz 44,0 mln zł wyniku netto (wzrost 114,0 proc. r/r).