Europejskie Forum na temat gazu łupkowego

Europejskie Forum na temat gazu łupkowego

13/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

3 października w Brukseli odbędzie się Forum Europejskiej Polityki Gazowej 2012. Jego głównym tematem stanie się „Gaz łupkowy: Wspieranie bezpieczeństwa dostaw i zmian klimatycznych w Europie?”. Wśród tematów tej istotnej, europejskiej konferencji znajdą się kwestie bezpieczeństwa energetycznego, zapobiegania zmianom klimatycznym oraz wspomagania rozwoju energetyki odnawialnej.

Wśród uczestników Forum znajda się m.in.: Neoklis Sylikiotis cypryjski Minister Handlu, Przemysłu i Turystyki, Niki Tzavela, Eurodeputowana, Sprawozdawczyni raportu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Bogusław Sonik, Eurodeputowany, Sprawozdawca raportu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Robin Miège, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska Howard Rogers, Program Badań nad Gazem Naturalnym, Instytut badań nad energią – Oxford, László Varró, Przewodniczący Wydziału Gazu, Węgla i Rynków Energetycznych, Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Brendan Devlin, Doradca, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska, Christian Egenhofer, Starszy Pracownik Naukowy, Centrum Studiów nad Polityka Europejską, Izabela Albrycht, Prezes Zarządu, Instytut Kościuszki