ENEA – jubileusz 10-lecia koncernu

ENEA – jubileusz 10-lecia koncernu

29/11/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jest to obecnie w Polsce trzecia co do wielkości grupa energetyczna, specjalizująca się sprzedaży, dystrybucji i wytwarzaniu energii elektrycznej. Firma posiada obecnie 2,4 mln klientów indywidualnych i biznesowych. W tej chwili sieć dystrybucyjna koncernu obejmuje 20 procent powierzchni kraju. Jego udział w rynku wytwarzania energii oceniany jest na osiem procent. Grupa ENEA zatrudnia ponad 10 tys. osób.

Firma powstała na początku 2003 roku, pod nazwą Grupa Energetyczna ENEA SA. Jej powstanie było efektem decyzji Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu Grupy Zachodniej, a także konsolidacji pięciu spółek dystrybucyjnych: Energetyki Poznańskiej, Energetyki Szczecińskiej, Zakładu Energetycznego Bydgoszcz, Zakładu Energetycznego Gorzów Wlkp. i Zielonogórskich Zakładów Energetycznych. W 2007 roku nastąpiło objęcie przez ENEA SA akcji Elektrowni „Kozienice”. Roku później – 17 listopada 2008 rok, jako pierwsza spółka energetyczna, ENEA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W strategii rozwoju w najbliższych latach podstawowe znaczenie dla Grupy ma realizacja nowoczesnego bloku energetyczny 1075 MW, w elektrowni w Kozienicach. Spełniać on będzie wszystkie europejskie normy ekologiczne. Oprócz tego koncern zamierza inwestować w odnawialne źródła energii: elektrownie wodne, farmy wiatrowe i biogazownie.