Ekologiczna fabryka Stelmetu

Ekologiczna fabryka Stelmetu

08/01/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Stelmet wprowadza do swojego zakładu produkcji pelletu układ kondensacyjny. Innowacyjne rozwiązanie ekologiczne odzyskuje ciepło ze spalin, dzięki czemu do atmosfery jest emitowana praktycznie sama para wodna. Ekologiczne rozwiązanie stosowane w zakładzie produkcyjnym pokazuje, że fabryka nie musi oznaczać dewastacji środowiska naturalnego. Dodatkowo wpisuje się w hasło województwa lubuskiego – ,,Zielona kraina nowoczesnych technologii”.

Celem inwestycji jest odzyskiwanie ciepła ze spalin, które do tej pory były oddawane do atmosfery poprzez system kominowy oraz dodatkowe ich oczyszczenie, dzięki czemu do atmosfery jest emitowana praktycznie sama para wodna.

Jak to działa?

Gazy spalinowe trafiające do układu kondensacyjnego są zraszane w komorze chłodzącej układu poprzez dużą liczbę dysz doprowadzających cyrkulujący kondensat – cieczy powstałej ze skroplenia dowolnego gazu. Podgrzany przez spaliny kondensat wpływa do naczynia zbiorczego, skąd jest przepompowywany do zewnętrznego wymiennika ciepła, w którym oddaje ciepło. Następnie kondensat ponownie przepływa przez dysze i pobiera ciepło wydzielone podczas chłodzenia spalin.

Teoretyczna ilość energii, jaką można uzyskać podczas kondensacji pary wodnej, jest równa sumie energii ze schłodzenia wilgotnych spalin do temperatury nasycenia i ciepła parowania wody.

Główne korzyści wynikające z zastosowania układu kondensacji:

  • Zwiększona produkcja ciepła, wynikająca z efektywnego spalania biomasy
  • Od 25 proc. do 60 proc. więcej ciepła (w zależności od wilgotności paliwa)
  • Skraplanie spalin dodatkowo oczyszcza je z cząstek stałych, które są wyłapywane w postaci szlamu i poprzez system oczyszczania odfiltrowane z kondensatu
  • Uzyskane ciepło pozwala na zwiększenie produkcji bez spalania dodatkowej ilości biomasy
  • Odzyskanie do 40 proc. wody zawartej w spalinach dopływających do układu kondensacji

Zdjęcie: układ kondensacyjny