EEC – znamy główne tematy Kongresu

EEC – znamy główne tematy Kongresu

19/12/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

VII Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) odbędzie się w Katowicach w dniach 20-22 kwietnia 2015 roku. W trzydniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących udział weźmie sześć tysięcy gości z całego świata. Wydarzenie to, organizowane przez Grupę PTWP SA na stałe wpisało się do kalendarza ważnych, europejskich wydarzeń gospodarczych. Udział w nim biorą m.in.: kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, specjaliści z wielu branż, naukowcy i praktycy, decydenci, mający decydujący wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Znana jest już agenda VII EEC. Tematami wiodącymi będą:

300 miliardów dla nowej Europy. Wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej

 • Jak przełamać stagnację w gospodarce? Zagrożenia demograficzne, polityczne i ekonomiczne
 • Kapitał, regulacje i lewarowanie – mechanika nowego wehikułu finansowego
 • Więcej swobody, więcej odpowiedzialności – porównanie z wcześniej stosowanymi mechanizmami wspierania inwestycji
 • Rola Komisji Europejskiej, instytucji rynku finansowego, prywatnych inwestorów
 • Potrzeba mądrych priorytetów. Na jakie cele zostaną wydane środki?
 • Szansa na wielki skok. Efekty dla Europy: przemysł, technologie, infrastruktura, rynek pracy
 • Nowa perspektywa finansowa UE w krajach członkowskich. Casus: 300 mld zł dla Polski

 

Innowacyjna Europa – czas konkretnych działań

 • Nowa gospodarka na świecie i w Europie – goniący i doganiani
 • Z kim konkurujemy? Liderzy gospodarki opartej na wiedzy i ich dokonania
 • Koniec prostych rezerw napędzających wzrost. Dylematy Europy Centralnej
 • Pobudzanie innowacyjności w gospodarce – założenia, doświadczenia, praktyka realizacji
 • Państwo, biznes i nauka. Czy istnieją uniwersalne standardy współpracy?
 • Czy istnieje alternatywa dla europejskiej innowacyjności? „Innowacje albo śmierć”

 

Energia, przemysł, klimat, czyli trzy w jednym

 • Wpływ unijnej polityki ochrony klimatu na konkurencyjność gospodarki. Czas na wnioski
 • Cena energii, cena niezależności. Idea europejskiej solidarności energetycznej a bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy
 • Reindustrializacja a standardy ochrony środowiska. Jaki przemysł w Europie?
 • Jak przenieść całościowe myślenie o gospodarce i klimacie do europejskiej regulacji?

 

Rola państwa w gospodarce. Wolność, regulacja, interwencja

 • Dylematy wolnego rynku w czasach stagnacji. Oczekiwania wobec państwa
 • Inteligentny interwencjonizm czy ręczne sterowanie? Kiedy państwo wkracza w gospodarkę
 • Zaangażowanie bezpośrednie – państwo jako właściciel spółek
 • Współpraca biznesu z państwem – korzyści i pułapki
 • Prywatyzacja i dziedziny działalności gospodarczej zarezerwowane dla państwa
 • Czy państwo jest w stanie niwelować gospodarcze nierównowagi, czy też przyczynia się do ich pogłębiania?
 • Obszary wymagające regulacji. Jakość i stabilność prawa. Zjawisko przeregulowania i jego skutki
 • Patriotyzm gospodarczy albo protekcjonizm – cienka granica. Obawy o wolny rynek

 

Odpowiedzialny biznes i młodzi na europejskim rynku pracy

 • Oburzenie, nieufność, bierność. Młodzi Europejczycy wobec kryzysu i stagnacji
 • Zatrudnienie poniżej kwalifikacji, chybione wykształcenie, emigracja zarobkowa. Młodzi niepotrzebni?
 • Biznes odpowiedzialny za młodych? Rola firm w aktywizacji młodego pokolenia
 • Modele przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu, metody „włączenia” absolwentów i ludzi młodych w życie gospodarcze

 

Wyzwania globalnej gospodarki. Nowe rynki, nowe kierunki

 • Tradycyjne rynki zbytu dla gospodarek Europy Centralnej – wczoraj i dziś
 • Wpływ długofalowych skutków kryzysu na wolumen europejskiej wymiany handlowej
 • Kłopoty u sąsiadów. Unia Europejska a Afryka Północna, Bliski Wschód, Europa Wschodnia
 • Europa szuka „nowego lądu”. Z kim handlować?
 • Charakterystyka rynków odległych – Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Szanse
  i ograniczenia
 • Zmieniająca się rola światowych potentatów – USA, Chiny. Europejskie atuty
  w relacjach gospodarczych